Mga Batas sa Polusyon

Information on laws

Anong mangyayari kapag kayo o ang ibang tripulante ay lalabag sa batas polusyon ng U.S.?

Nitong mga huling taon, ang mga  mandaragat na pumapasok sa karagatan ng Estados Unidos ay nakararanas ng mabusisi at madalas na imbestigasyon at pag-uusig sa mga krimeng pangkapaligiran at kaugnay na mga pagkakasala. Ang pag-uusig ay karaniwang kaugnay ng sadyang pagtatapon ng langis ng isang tao (o maraming tao) na lulan ng bapor. Kadalasan, ang mga opisyal ay naghahain ng sakdal laban sa mga taong pilit na pinagtatakpan ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng huwad na ulat sa aklat-talaan.

Tagalog

–Mga operasyon ng makinanaryang may potensyal na magdulot ng polusyon

Ang ilang mga makinarya ay maaaring maging sanhi ng polusyon kapag nagkadepekto sa pag-andar. Kung kayo ay itinalaga sa siyang magbabantay sa kuwarto ng makina, maging pamilyar sa lahat ng mga makinarya at alamin ang mga posibilidad para sa polusyon ng langis na maaaring manggagaling sa panloob na problema ng equipment.

Tagalog

–Pagtatapon ng mga latak at nakakalasong materyal mula sa mga tangke ng kemikal

DAPAT:

  • Gamitin ang mga pasilidad ng pagtanggap sa daungan.
  • Alamin ang mga limitasyon ng MARPOL para sa pangangasiwa ng latak ng kemikal.
  • Alamin ang impormasyon tungkol sa peligro ng pangangasiwa ng latak ng kemikal.
Tagalog

–Mga operasyon ng paglilinis ng tangke at pagbabalasto

HUWAG:

  • Huwag maglagay ng tubig ng balasto sa anumang tangke na hindi pa nalilinis.
  • Huwag lampasan mga equipment na ginagamit sa pagmonitor ng langis/pagtatapon.

DAPAT:

Tagalog

Mga paraan upang mapigilan ang polusyon

Paglilinis ng tangke

Mga paraan upang mapigilan ang polusyon

Ang mga tauhan at opisyal ay dapat talakayin ang mga paksa ukol sa kaligtasan ng kapaligiran, sama-samang suriin ang anumang nakasulat na dokumentasyon, bago sisimulan ang isang operasyon na may potensyal na lumikha ng polusyon. Ang mga rekomendasyon na nakalista dito magbigay ng ilang mga kadahilanan na dapat isaalang-alang, ngunit dapat ninyong sundin ang protokol ng inyong barko.

Tagalog

–Batas ng Pamamagitan sa Karagatan (Intervention on the High Seas Act)

Ang Batas ng ngpaphintulot sa Karagatan (Intervention on the High Seas Act) (IHSA) ay naglalayong ay pigilan o tugunan ang polusyon ng langis mula sa mga barko.7

Tagalog

Mga Pahina

Subscribe to RSS - Mga Batas sa Polusyon