–Papaano nakaaapekto ang polusyon ng barko sa kapaligirang pandagat?

Ang mga alon ng karagatan ay nagdadala ng mga dumi palayo sa lugar ng paunang kontaminasyon.

Ang polusyon galing sa barko ay maaaring mayroong nakapipinsalang epekto sa kapaligirang pandagat. Ang mga epektong ito ay:

  • Mekanikal na epekto sa mga uri ng buhay sa dagat na nakapipinsala sa mga punsyon ng mga organismo.
  • Eutrophic na epekto, na sanhi ng pagyabong ng ilang uri ng bakterya kung saan napipinsala ang iba pang mga anyo ng buhay sa karagatan.
  • Saprogenic na epekto, na sanhi ng kakulangan ng oxygen at pagkamatay ng organismo sa karagatan.
  • Toxic na epekto, na nakapipinsala sa reproduksiyon, pagpapakain at paghinga.
  • Mutagenic na epekto, na sanhi ng kanser at sugat sa organismong pandagat.
  • Epekto mula sa pagtapon ng langis ay maaaring mabilis na ganap na sisira ng kapaligirang pandagar.
  • (Sampung minuto pagkatapos ng pagtapon ng isang tonelada ng langis, maaari itong kumalat sa isang radius na 50 metro, na bubuo ng isang kintab ng langis makintab na may 10 millimeters ang kapal.)

Ship Shape Shipping

Konklusyon

Ang mga tao ay umaasa sa kapaligirang pandagat para sa maraming bagay, at tayo ay mayroong napakalaking epekto dito. Kung nais natin na patuloy na makaaasa sa kapaligirang pandagat, dapat tayong kumilos ng mas mahusay sa pagkontrol ng ating paggamit nito.

Ang mandaragat ay mayroong kritikal na papel habang naghahanapbuhay sa dagat at sila ay maaring magpapakita ng mabuting halimbawa para sa isa’t- isa at para sa ibang mga tao.