–Pagtatapon ng mga latak at nakakalasong materyal mula sa mga tangke ng kemikal

DAPAT:

  • Gamitin ang mga pasilidad ng pagtanggap sa daungan.
  • Alamin ang mga limitasyon ng MARPOL para sa pangangasiwa ng latak ng kemikal.
  • Alamin ang impormasyon tungkol sa peligro ng pangangasiwa ng latak ng kemikal.