–Pagtatapon ng latak ng langis galing sa mga malangis na kailaliman ng barko at tangke ng maruming tubig

HUWAG:

Pigilan ang polusyon

  • Huwag hayaang tumagos ang mga solvent o detergent sa kailaliman o maruming tubig. Makagagambala ito sa operasyon ng paghihiwalay ng malangis na tubig.
  • Huwag magdiskarga ng tangke ng maruming tubig ang nilalaman kung ay na-emulsify or bumubula. Ang mga emulsyon maaaring paghihiwalayin sa pamamagitan ng isang mabagal na pag-iinit ng tangke ng maruming tubig.
  • Huwag magdiskarga ng bilge waste sa mga “Espesyal na Lugar”.
  • Huwag mag-ibis ng bilge waste kung ang tagahiwalay o monitor ng malangis na tubig ay hindi gumagana.
  • Huwag i-bypass ang discharge monitor para sa regular na pagdidiskarga. (Sa isang biglang pagbaha, ang pansarado ng discharge monitor ay di-dapat i-bypass upang manatiling umaandar ang mga bilge pump. Ang monitor ay dapat ding manatiling gumagana.)

pagbabasa ng manwalDAPAT:

  • Gamitin ang mga kagamitan sa daungan para sa mga basurang galing sa malangis na kailaliman ng bapor at maruming tangke ng tubig.
  • Maayos na panatilihin at gamitin ang malangis na tagahiwalay ng tubig upang alisin ang langis mula sa kailaliman.
  • Tanging magpalabas lamang papuntang dagat kapag araw, at babantayan kung mayroong kintab ng langis.
  • Isara ang discharge pump kapag may makikitang kintab ng langis.
  • Panatilihing nakalagay ang mga equipment sa kuwarto ng makina upang mabawasan ang pagtulo at pagtagas ng langis papunta sa kailaliman ng barko; halimbawa, huwag punuing masyado ang mga imbakan ng langis.