–Pagtatapon ng Basura

gamitin ang pasilidad ng daungan

 

HUWAG:

  • Huwag hayaan ang plastik o pang-empakeng materyales na matapon sa dagat.
  • Huwag hayaan ang sarili na magtapon ng anuman sa dagat. Ang lahat ng mga itapon ay dapat aprubado ng mga opisyal at maayos na nakatala.
  • Huwag magdiskarga ng non-food/non-plastic na basurang mas malaki kaysa sa 25 millimeters sa loob ng 12 nautical milya ng baybayin o sa loob ng isang Espesyal na Lugar.
  • Huwag magdiskarga ng basurang pagkain na mas maliit sa 25 millimeters sa loob ng 3 nautical milya sa baybayin labas Espesyal na Lugar, o sa loob ng 12 milya ng baybayin loob Espesyal na Lugar.
  • Huwag magdiskarga ng pagkain mas malaki kaysa sa 25 millimeters sa loob ng 12 nautical milya ng baybayin kahit saan.

DAPAT:

  • Gamitin ang mga pasilidad sa daungan para sa basura at recyclables.
  • Mag-recycle.
  • Sundin ang mga patakaran ng barko sa paghihiwalay sa plastik, recyclables at iba pang mga uri ng basura.
  • Itapon ang labis na pakete bago dalhin ang mga aytem sakay sa barko.
SCI-Taxonomy: