–Paglilipat ng mga kargamentong likido at panggatong

Pagpasingaw ng mga hose upang alisan ng tubigHUWAG:

 • Huwag tanggalan ng takip ang tangke nang sobrang bilis. Dapat mabagal.
 • Huwag idiskonekta ang mga hose bago sila ay matuyo. Huwag kalimutang ipasingaw ang mga ito upang maalis ang tubig.

Bago magsimula, DAPAT:

Talakayin ang planong pangkaligasan

 • Magkaroon ng isang briefing sa kaligtasan. Talakayin ang tungkol sa panganib at kagamitang pangkaligtasan.
 • Magkaroon ng angkop absorbent na  materyal na available sa deck.
 • I-Plug ang mga deck scuppers.
 • Magkaroon ng portable na pang-emerhensiyang transfer pump na nakahanda.
 • Isara ang lahat ng balbulang pandagat at balbulang ginagamit sa pagtatapon sa dagat.
 • Itaguyod ang komunikasyon sa pagitan ng mga off-loading at on-loading na barko. Maghanda ang isang emergency signal stop.

Sa panahon ng pagbomba, DAPAT:

 • Palagiang siyasatin ang dagat para sa mga senyales ng pagtagas.
 • Tiyakin na may mahusay na komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa deck at mga tao sa control room ng kargamento.
 • Magkaroon ng sapat na ullage (walang laman na lugar) sa mga tangke ng kargamento para sa kakailanganing panglinyang pagpapatapon ng tubig at pag-alsa dahil sa init.
SCI-Taxonomy: