Mga paraan upang mapigilan ang polusyon

Paglilinis ng tangke

Mga paraan upang mapigilan ang polusyon

Ang mga tauhan at opisyal ay dapat talakayin ang mga paksa ukol sa kaligtasan ng kapaligiran, sama-samang suriin ang anumang nakasulat na dokumentasyon, bago sisimulan ang isang operasyon na may potensyal na lumikha ng polusyon. Ang mga rekomendasyon na nakalista dito magbigay ng ilang mga kadahilanan na dapat isaalang-alang, ngunit dapat ninyong sundin ang protokol ng inyong barko.