–Mga operasyon ng paglilinis ng tangke at pagbabalasto

HUWAG:

  • Huwag maglagay ng tubig ng balasto sa anumang tangke na hindi pa nalilinis.
  • Huwag lampasan mga equipment na ginagamit sa pagmonitor ng langis/pagtatapon.

DAPAT:

  • Gamitin ang mga pasilidad sa daungan para sa oil ballast water kapag mayroon.
  • Gamitin ang panghiwalay ng langis at tubig para oil ballast water kapag nasa higit 12 nautical milya mula sa baybayin.
  • Mabagal ang pagbobomba ng paglabas kapag papalapit sa malangis na tubig.