–Mga operasyon ng makinanaryang may potensyal na magdulot ng polusyon

Ang ilang mga makinarya ay maaaring maging sanhi ng polusyon kapag nagkadepekto sa pag-andar. Kung kayo ay itinalaga sa siyang magbabantay sa kuwarto ng makina, maging pamilyar sa lahat ng mga makinarya at alamin ang mga posibilidad para sa polusyon ng langis na maaaring manggagaling sa panloob na problema ng equipment.

Naririto ang ilang halimbawa:

  • Ang lahat ng air compressor ay nagdadala ng bakas ng langis sa sisidlan ng compressed air.  Ang langis na ito ay tinatanggal ng isang coalescing filter.  Kapag may gasgas o maling selyo ang air compressor ay maaaring magdadala ng masyadong maraming langis. Sosobra ang langis sa filter at ito ay matutuyo kasama ang nabuong kahalumigmigan sa air-cooler na seksyon ng air compressor.
  • Ang oil cooler (pampalamig ng langis) at pampalit ng init (heat exchanger) ay maaaring magdulot ng polusyon kapag ang langis ay tumagas sa pamamagitan ng isang pagtagas ng tubo papunta sa tubig.
  • Ang langis ay maaaring mapupunta sa isang inert gas scrubber at matatapon kasama ng mga nadiskarga ng scrubber.

paglilinis ng kuwarto ng makina

SCI-Taxonomy: