Mga imbestigasyon ng U.S. Coast Guard

Pagpanhik sa barko ng Coast Guard

Karamihan ng mga mandaragat ay nakakaranas ng routine na pag-inspeksyon ng U.S. Coast Guard (USCG) habang nasa isang daungan ng U.S. Ang USCG ay may pananagutan upang ipatutupad ng mga batas ng Estados Unidos at sa ilalim ng batas ng U.S. ay maaaring pumanhik sa barko, gumawa ng inspeksyon, sumiyasat ng potensyal na mga paglabag at sakupin ang ebidensya.1 USCG ay maaaring pumanhik sa isang pagkomersyal na barko para sa isa sa ilang mga kadahilanan-sumasaklaw ng pag-inspeksyon ng mga barko na pinaghihinalaang naglalabag sa batas ng U.S. at sa regular na pag-inspeksyon upang tingnan ang kalagayan ng pag-andar ng barko.

Mga Imbestigasyon

Paminsan, ang USCG ay maaaring magsagawa ng isang pagsisiyasat sa paghihinalang may nagaganap na insidente ng polusyon lulan ng isang sasakyang-dagat o ang barko ay hindi sumusunod Interbyu ng USCG Opisyal Imbestigasyonsa US o internasyonal na regulasyon ng kapaligiran. Upang mag-ulat ng paglabag sa barko, dapat kayong makipag-ugnayan sa National Center Response o alertuhan ang Coast Guard.2

1 14 U.S.C. § 89(a).

2 Assistant Commandant for Marine Safety, Security and Environmental Protection (GM)
Pangunahing Numero ng: +1 202-267-2200,
Numero ng Fax: +1 202-267-4839.

SCI-Taxonomy: