–Batas Pederal sa Pagkontrol ng Polusyon ng Tubig a.k.a. Batas Para sa Malinis na Tubig

(Federal Water Pollution Control Act, a.k.a. The Clean Water Act)

Clean Marine LifeAng Clean Water Act (CWA), ang pangunahing paraan para sa pagkontrol ng polusyon ng tubig sa U.S., ay nagbabawal sa lahat ng pagdiskarga maliban kung pinahihintulutan.3

Ang Clean Water Act (CWA), ay may dalawang pangunahing layunin:

  1. Alisin ang mga tagas na pumupunta sa mga karagatan ng US.
  2. Siguruhin ang kalidad ng tubig upang protektahan ang isda at mga hayop.

Sa partikular, ipinagbabawal ang pagtapon ng langis o mapanganib na bagay sa bilang na maaaring mapaminsala…

  1. Patungo sa loob o ibabaw ng dagat ng US, sa magkadugtong na mga baybayin, o sa loob o ibabaw ng tubig ng magkakadikit na zone, o
  2. maaaring makaapekto sa likas na yaman sa US Exclusive Economic Zone (EEZ) ng 200 nautical milya.

Ang CWA ay nag-aatas din sa inyong magre-report kapag may natatapong langis na mapaminsalang dami na maging sanhi ng kintab o emulsyon sa tubig, pati na rin ang pagtatapon ng karapat-dapat na iulat na mapanganib na materyal sa National Center Response (NRC).

3 33 U.S.C. 1251 et seq.;33 C.F.R. Parts 151, 154, 156 at 159; 40 C.F.R. Parteng 100–149 at 300.