–Anu-ano ang mga uri ng polusyong pandagat?

bawal ang Plastik sa Dagat
ANG POLUSYONG PANDAGAT ay maaaring makikita sa iba’t-ibang uri, tulad ng:

Basura

  • Ang mga plastik na itinapon sa dagat ay maaaring manatili doon ng maraming taon at magdudulot ng pinsala sa buhay pandagat. May malaking bilang ng mga hayop sa dagat ang namamatay sa bawat taon mula sa paglunok o nagkasalabid sa plastic na basura.
  • Ag basura ay maaari ring nagbabanta sa barko at tinataas ang mga gastos kapag ito ay nakukulong sa propellers at sa seawater intakes.

Dumi sa Imburnal

  • Ang dumi sa imburnal ay naglalaman ng mga kemikal na makapagpabago sa kapaligirang pandagar, na nagiging sanhi ng pagkamatay ng ilang mga buhay sa dagat paglago ng ibang uri ng buhay sa dagat. Nawawala ang natural na balance ng pandagat na ecosystem.
  • Ang dumi sa imburnal ay maaari ring mag-alis ng oxygen sa pandagat na kapaligiran, na nakamamatay ng buong populasyon sa mga apektadong lugar.

mga dapat at di-dapat gagawinMga Produktong may Potensyal na Masamang Epekto

  • Kapag pinakawalan sa mga karagatan, ang mga kemikal na ginamit sa industriya ng barko (minsan tinutukoy bilang kemikal runoff) ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa buhay pandagat at pati na rin sa pandagat na manggagawa.
  • Ang langis ay nakalalason ng buhay sa dagat, at ang kintab ng langis ay pumipigil sa pagtagos ng liwanag ng araw sa tubig ng karagatan, kaya namamatay ang halaman at napipinsala ang buong pandagat na ecosystem.
  • Ang ingay mula sa sonar ng isang barko ay maaaring magkaroon ng nakapipinsalang epekto sa mga hayop ng dagat tulad ng balyena at dolphin na gumagamit ng tunog upang makipag-ugnay sa isa't-isa.
SCI-Taxonomy: