Anong mangyayari kapag kayo o ang ibang tripulante ay lalabag sa batas polusyon ng U.S.?

Nitong mga huling taon, ang mga  mandaragat na pumapasok sa karagatan ng Estados Unidos ay nakararanas ng mabusisi at madalas na imbestigasyon at pag-uusig sa mga krimeng pangkapaligiran at kaugnay na mga pagkakasala. Ang pag-uusig ay karaniwang kaugnay ng sadyang pagtatapon ng langis ng isang tao (o maraming tao) na lulan ng bapor. Kadalasan, ang mga opisyal ay naghahain ng sakdal laban sa mga taong pilit na pinagtatakpan ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng huwad na ulat sa aklat-talaan.

Iba’t ibang kadahilanan kung bakit may paniniwalang ang paglabag sa batas ay maaaring hindi masamang ideya: pagtitipid ng oras, pag-titipid ng pera ng kumpanya, o pagliligtas sa trabaho (dahil sa utos mg superyor). Ship Shape ShippingNgunit sa pangkalahatan kasalungat ang nagiging epekto ng paglabag, na humahantong sa malaking multa sa mga kumpanya at mandaragat, mahabang paglilitis at posibleng pagkabilanggo.

Habang karamihan ng mandaragat ay gumagawa ng tama sa kabuuan ng kanilang pagtatrabaho, kritikal para sa lahat ng mandaragat na mauunawaan ang kahalagahan ng pagprotekta ng kapaligirang pandagat, mga batas ng Estados Unidos na sumasaklaw sa paglabag sa polusyon at ang mga kahihinatnan ng paglabag sa mga batas na iyon. Ang mga mandaragat ay maaari ring maging testigo sa mga kaso ng polusyon, at posibleng nangangailangang manatili sa US hanggang maibigay nila ang kanilang testimonya.