Ano ang polusyon sa dagat?

basura

Ang polusyon sa dagat ay nangyayari kapag nakakapasok ang mapanganib na mga material sa karagatan. Ang mga materyales na maaaring nagmumula sa:

  • Transportasyong pandagat
  • Pagtatambak sa dagat
  • Mga pasilidad sa labas ng baybayin

Dahil sa kalakihan at pagiging kumplikado ng pandagat ecosystem, hindi natin madalas masusukat ang ang lawak ng epekto ng pandagat na polusyon.