–Ano ang Kapaligirang Pandagat?

Ang mga karagatan, na sumasakop sa higit sa 70% ng ating planeta (i.e. 139 milyong parisukat milya, o 360 million square kilometers):

  • Naglalaman ng 97% ng tubig ng mundo
  • Ang pandagat na ecosystems ay naglalaman ng 80% ng lahat ng buhay sa planeta

ang agham at kapaligirang pandagat

Bakit Mahalaga ang Kapaligirang Pandagat?

  • Karamihan ng oxygen ng mundo ay isang produkto ng potosintesis ng mga organismo sa karagatan
  • Ang sariwang tubig sa ibabaw ng mundo ay galing sa mga karagatan
  • Ang karagatan ay nagpapahinahon ng klima ng mundo at nakakaapekto sa lagay ng panahon

Ano ang mga Benepisyo ng nabibigay ng Kapaligirang Pandagat sa Katauhan?

  • Pagkain (Bawat taon, humigit -kumulang 75 milyon tonelada ng isda ang nahuhuli.)
  • Mga trabaho
  • Mga gamot
  • Mga Mineral
  • Proteksyon ng baybaying dagat