–Ano ang Epekto ng mg Tao sa Kapaligirang Pandagat?

basura

Ang aktibidad ng tao ay maaaring makapagbabago ng karagatan sa:

 • Pagpapaunlad ng natural na yaman (hal., offshore drilling)
 • Aquaculture (hal., isdang pinalaki sa bukid)
 • Pagbabarko
  —Polusyon(hal., langis, kemikal, basura, dumi sa imburnal)
  —Naiibang Species Introduksiyon
  (i.e. ang biyahe ng mga barko sa iba’t-ibang pook ay nagdadala at naililipat ang mga organismo sa mga lugar na hindi nararapat, gumagambala sa lokal na kapaligirang pandagat)
 • Pangingisda
  —Sumusobrang pangingisda
  —Gawaing nakapipinsala ng kapaligiran
  (hal., trawling na pang-ilalim, naaanod na lambat, bycatch)
 • Pag-aaliw

Sa pagdarami ng populasyon ng mundo, ang paggamit ng karagatan at mga yaman nito ay nararagdagan, pati ang ganap na pagkasira na nagreresulta mula sa akumulasyon tanawin ng malinis na dalampasiganng pollutants sa kapaligirang pandagat.

 

Ang polusyon ay may epekto sa:

 • Kabuuang pandagat na ecosystem
 • Pampublikong kalusugan
 • Ating yamang pandagat (palaisdaan, turismo and gastos ng pagpapadala)

Upang masiguro ang kaligtasan ng karagatan para sa hinaharap na henerasyon, lahat tayo ay dapat magtulungan upang protektahan ito.