Gabay ng Mandaragat sa Batas Pangkapaligiran

Maligayang bati, mga mandaragat! Ang website na ito ay nag-aalok ng pangkalahatang gabay tungkol sa ilang mga batas pangkapaligiran ng Estados Unidos na sumasaklaw sa inyong mga gawain at ng inyong kapwa mandaragat habang nagtatrabaho lulan ng barko. Ang Center for Seafarers’ Rights sa Seamen’s Church Institute (SCI) ay naglalathala nito at ng iba pang mga materyales tungkol sa mga isyung pangkapaligiran upang bigyan kayo ng impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan habang nagtatrabaho at upang tulungan kayong makapagbigay-alam sa ibang mga mandaragat.

Karagdagang Impormasyon

SCI-Taxonomy: