Νομοθεσία περί Ρύπανσης

Information on laws

Τι συμβαίνει αν εσείς ή άλλο μέλος του Πληρώματος παραβεί νομοθεσία των ΗΠΑ περί ρύπανσης;

Τα τελευταία λίγα χρόνια, οι ναυτικοί που εισέρχονται στα ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αντιμετωπίσει σθεναρές και συχνές έρευνες και διώξεις για περιβαλλοντικά αδικήματα και σχετικά παραπτώματα.Οι διώξεις αυτές συνήθως συνίστανται στη κατηγορία εσκεμένης απόρριψης πετρελαίου από ένα (ή πολλά άτομα) στο πλοίο. Συχνότερα, οι αξιωματούχοι απαγγέλουν κατηγορίες εναντίον ατόμων που προσπάθησαν να καταλύψουν την ενέργεια με ψευδείς καταχωρήσεις στα σχετικά βιβλία.

Ελληνικά

–Λειτουργίες μηχανημάτων με δυνατότητα να ρυπαίνουν

Μερικά μηχανήματα μπορούν να προκαλέσυν ρύπανση όταν υποστούν δυσλειτουργία. Αν έχετε αναλάβει τη φύλαξη του μηχανοστασίου, πρέπει να γνωρίζετε όλα τα μηχανήματα και τις δυνατότητες ρύπανσης από πετρέλαιο που μπορεί να προκύψουν από προβλήματα εσωτερικού μηχανισμού.

Ελληνικά

–Διάθεση υπολειμμάτων και επιβλαβών υλικών από δεξαμενόπλοια χημικών

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

  • Χρήση εγκαταστάσεων υποδοχής λιμένων.
  • Γνώση ορίων MARPOL για το χειρισμό χημικών υπολειμμάτων.
  • Γνώση στοιχείων κινδύνου σχετικά με τα χημικά κατάλοιπα που χειρίζεστε.
Ελληνικά

–Επιχειρήσεις καθαρισμού δεξαμενών και ερματισμού

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ:

  • Μην βάζετε το νερό ερματισμού σε καμία δεξαμενή που δεν έχει καθαριστεί.
  • Μην παρακάμπτε τον εξολπισμό παρακολούθησης

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

Ελληνικά

Τρόποι πρόληψης ρύπανσης

Καθαρισμός της δεξαμενής

Τρόποι πρόληψης ρύπανσης

Το πλήρωμα και οι αξιωματικοί πρέπει να συζητούν θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος, να εξετάζουν από κοινού γραπτές τεκμηριώσεις πριν από μια επιχείριση που δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει ρύπανση. Οι συστάσεις που γίνονται εδώ παρέχουν μερικούς παράγοντες προς εξέταση, αλλά εσείς πρέπει να ακολουθείτε το πρωτόκολλο του πλοίου σας.

Ελληνικά

–Νόμος Επέμβασης στη Ανοικτή Θάλασσα

Ο Νόμος Επέμβασης στη Ανοικτή Θάλασσα (IHSA) αποσκοπεί στη πρόληψη ή στη ανταπόκριση σε περιπτώσεις πετρελαϊκής ρύπανσης από σκάφη.7

Ελληνικά

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Νομοθεσία περί Ρύπανσης