Πετρελαιοκηλίδες

What to do about oil spills

–Διάθεση υπολειμμάτων και επιβλαβών υλικών από δεξαμενόπλοια χημικών

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

  • Χρήση εγκαταστάσεων υποδοχής λιμένων.
  • Γνώση ορίων MARPOL για το χειρισμό χημικών υπολειμμάτων.
  • Γνώση στοιχείων κινδύνου σχετικά με τα χημικά κατάλοιπα που χειρίζεστε.
Ελληνικά

Τρόποι πρόληψης ρύπανσης

Καθαρισμός της δεξαμενής

Τρόποι πρόληψης ρύπανσης

Το πλήρωμα και οι αξιωματικοί πρέπει να συζητούν θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος, να εξετάζουν από κοινού γραπτές τεκμηριώσεις πριν από μια επιχείριση που δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει ρύπανση. Οι συστάσεις που γίνονται εδώ παρέχουν μερικούς παράγοντες προς εξέταση, αλλά εσείς πρέπει να ακολουθείτε το πρωτόκολλο του πλοίου σας.

Ελληνικά

–Νόμος για την Αντιμετώπιση Ρύπανσης από Πετρέλαιο 1990

Νόμος για την Αντιμετώπιση Ρύπανσης από Πετρέλαιο 1990 (ΟΡΑ), ο οποίος τροποποιεί το Νόμο Καθαρού Ύδατος (CWA), απαιτεί από τους πλοιοκτήκτες και χειριστές δεξαμενοπλοίων και επίγειες και υπεράκτιες εγκαταστάσεις να αναπτύξουν και να υποβάλλουν για έγκριση Σχέδιο Αντιμετώπισης Πετρελαίου.4 Αυτά τα σχέδια πρέπει, μεταξύ άλλων, να ορίζουν άρμόδιο (QI)που να είναι άμεσα διαθέσιμος και οποίος να έχει πλήρη αρμοδιότητα εφαρμογής των ενεργειών που προβλέπονται στα σχέδια.

Ελληνικά

–Ομοσπονδιακός Νόμος Ελέγχου Ρύπανσης Υδάτων γνωστός ως ο Νόμος Καθαρού Ύδατος

Clean Marine LifeΟ Νόμος Καθαρού Ύδατος,το κύριο εργαλείο ελέγχου της ρύπανσης των υδάτων στις ΗΠΑ, απαγορεύει απορρίψεις εντός αν επιτρέπονται.3

Ελληνικά

–Νόμος Πρόληψης Ρύπανσης από Πλοία (ΑΡΡS)

Reading SOPEPΣτις ΗΠΑ, ο Νόμος Πρόληψης Ρύπανσης από Πλοία (ΑΡΡS) 2 θεσπίζει μερικούς από τους κανονισμούς της MARPOL καθορίζοντας τις απαιτήσεις για τα εξής:

Ελληνικά
Εγγραφή στο RSS - Πετρελαιοκηλίδες