Τρόποι πρόληψης ρύπανσης

Καθαρισμός της δεξαμενής

Τρόποι πρόληψης ρύπανσης

Το πλήρωμα και οι αξιωματικοί πρέπει να συζητούν θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος, να εξετάζουν από κοινού γραπτές τεκμηριώσεις πριν από μια επιχείριση που δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει ρύπανση. Οι συστάσεις που γίνονται εδώ παρέχουν μερικούς παράγοντες προς εξέταση, αλλά εσείς πρέπει να ακολουθείτε το πρωτόκολλο του πλοίου σας.