Τι συμβαίνει αν εσείς ή άλλο μέλος του Πληρώματος παραβεί νομοθεσία των ΗΠΑ περί ρύπανσης;

Τα τελευταία λίγα χρόνια, οι ναυτικοί που εισέρχονται στα ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αντιμετωπίσει σθεναρές και συχνές έρευνες και διώξεις για περιβαλλοντικά αδικήματα και σχετικά παραπτώματα.Οι διώξεις αυτές συνήθως συνίστανται στη κατηγορία εσκεμένης απόρριψης πετρελαίου από ένα (ή πολλά άτομα) στο πλοίο. Συχνότερα, οι αξιωματούχοι απαγγέλουν κατηγορίες εναντίον ατόμων που προσπάθησαν να καταλύψουν την ενέργεια με ψευδείς καταχωρήσεις στα σχετικά βιβλία.

Για διάφορους λόγους κάποιος μπορεί να πιστέψει οτι η παράβαση του νόμου δεν είναι άσχημη ιδέα: εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για την εταιρεία ή διασφάλιση εργασίας (λόγω εντολής ανωτέρου). Καθαρή ΝαυτιλίαΑλλά γενικά η παράβαση έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, οδηγώντας σε μεγάλα πρόστιμα για τους ναυτικούς και την εταιρεία, χρονοβόρες δίκες και ακόμα και κάθειρξη.

Μολονότι οι περισσότεροι ναυτικοί συμπεριφέρονται τίμια σ ολη την καριέρια τους, η κατανόηση της σημασίας της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της νομοθεσίας των ΗΠΑ που διέπει τις παραβάσεις των νόμων περί ρύπανσης και των συνεπιών της παράβασης τους,είναι ζωτικής σημασίας. Οι ναυτικοί επίσης μπορεί να βρεθούν μάρτυρες σε περιπτώσεις ρύπανσης, και πιθανόν να χρειαστεί να παραμείνουν στις ΗΠΑ μέχριν να μπορέσουν να καταθέσουν.