–Τι είναι το θαλάσσιο περιβάλλον;

Οι ωκεανοί καλύπτουν πάνω απότο 70% του πλανήτη μας (δηλαδή, 139 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια ή 360 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα):

  • Περιέχουν 97% του νερού της γης
  • Τα θαλάσσια οικοσυστήματα περιέχουν 80% όλης της ζωής στο πλανήτη

επιστήμη θαλάσσιου περιβάλλοντος

Γιατί είναι το θαλάσσιο περιβάλλον σημαντικό;

  • Το περισσότερο οξυγόνο της γης είναι προϊόν φωτοσύνθεσης σε οργανισμούς του ωκεανού
  • Το γλυκό νερό στην επιφάνεια της γης προέρχεται από τους ωκεανούς
  • Ο ωκεανός μετριάζει το κλίμα της γής και επηρεάζει το καιρό

Τι Ωφέλη Παρέχει στην Ανθρωπότητα το Θαλάσσιο Περιβάλλον;

  • Τροφή (Κάθε χρόνο, αλιεύονται περίπου 75 εκατομμύρια τόνοι ψαριού.)
  • Δουλιές
  • Φάρμακα
  • Άλατα
  • Προστασία ακτών