Τι είναι η θαλάσσια ρύπανση;

απορρίματα

Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος συμβαίνει όταν επικίνδυνα υλικά εισέρχονται στον ωκεανό. Τα υλικά αυτά προέρχονται από:

  • Θαλάσσιες μεταφορές
  • Θαλάσσιες απορρίψεις
  • Υπεράκτιες εγκαταστάσεις

Λόγω της απεραντοσύνης και πολυπλοκότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, μπορεί να μη γνωρίζουμε πάντοτε τη έκταση των αποτελεσμάτων της θαλάσσιας ρύπανσης.