–Τι γίνεται αν πρέπει να μείνω στις ΗΠΑ ως μάρτυρας;

Μάρτυρες

Για τη ολοκλήρωση της έρευνας τους, η ακτοφυλακή των ΗΠΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης μερικές φορές πρέπει να ζητήσουν από τους ναυτικούς να παραμείνουν στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να σας κρατήσει μακριά από τη χώρα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα- ακόμα και αν δεν είστε εσείς υπεύθυνος για την ρύπανση. Ο εργοδότης σας είναι υπεύθυνος για την παροχή καταλύματος, τροφής και αποδοχών κατά την παραμονή σας στις ΗΠΑ ως μάρτυρας. Ο εργοδότης σας μπορεί επίσης να σας χορηγήσει δικηγόρο, ή κάποιος θα αναλάβει την εκπροσώπηση σας. Μερικοί ναυτικοί έχουν εκφράσει ανησυχία όταν μαρτυρούν εναντίον της εταιρείας και η εταιρεία έχει χορηγήσει το δικηγόρο. Οι δικηγόροι έχουν καθήκον να προστατεύουν τα συμφέροντα των πελατών τους- ανεξάρτητα από το ποιος πληρώνει για τις υπηρεσίες τους.

Ο Νόμος Πρόληψης Ρύπανσης από Πλοία (APPS) περιέχει μια διάταξη σύμφωνα με την οποία τα άτομα που αναφέρουν παραβάσεις ρύπανσης επί του πλοίου μπορούν  να συλλέξουν μέχρι και το μισό από τα ποινικό πρόστιμο που θα χρεωθεί ο πλοιοκτήτης.3 Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο δικαστής έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει για το αν θα επιδικαστει η αμοιβή, οπότε η οικονομική αμοιβή δεν ειναι σίγουρη.

επικρατεί σύγχηση;Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την διαδικασία, συμβουλευτείτε τον δικηγόρο σας. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Seamen’s Church Institute ή με το τοπικό κέντρο προστασίας ναυτικών για υποστήριξη στη διάρκεια της παραμονής σας.

 

3 33 U.S.C. § 1908(a).