–Τι Αντίκτυπο έχουν οι Άνθρωποι στο Θαλάσσιο Περιβάλλον;

απορρίματα

Η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να μεταβάλει τους ωκεανούς με:

 • Ανάπτυξη φυσικών πόρων (π.χ., υπεράκτια εξόρυξη)
 • Υδροκαλιέργειες (π.χ. ιχθυοτροφεία)
 • Ναυτιλία
  —Ρύπνανση (π.χ. πετρέλαιο, χημικά, απορρίματα, αποχέτευση)
  —Εισαγωγή Εξωτικών Ειδών
  (π.χ πλοία μεταφέρουν μαζί τους οργασνισμούς σε μέρη στα οποία δεν ανήκουν διαταρράσοντας έτσι το τοπικό θαλάσσιο περιβάλλον)
 • Αλιεία
  —Υπερ αλίευση
  —Πρακτικές που βλάπτουν το περιβάλλον
  (π.χ τράτες βυθού, παρασυρρόμενα δίκτια,παρεμπίπτουσα αλιεία)
 • Αναψυχή

σκηνή καθαρής παραλίαςΜε την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η χρήση του ωκεανού και των πόρων του έχει αυξηθεί, καθώς και η καταστροφή που προέρχεται από τη συσσώρευση ρύπων στη θαλάσσιο περιβάλλον.

Η ρύπανση επηρεάζει:

 • Ολόκληρα θαλάσσια οικοσυστήματα
 • Δημόσια υγεία
 • Θαλάσσιους πόρους μας (αλιεία, τουρισμό και έξοδα ναυτιλίας)

Για την επιβίωσητων ωκεανώων γα μελοντικές γεννεές, πρέπει ολοι μας να συμβάλλουμε στη προστασία του.