Σχετικά με τον οδηγό ναυτικών

Ελπίζουμε ότι ο γενικός αυτός οδηγός να βοηθήσει εσάς και τους συναδέλφους σας ναυτικούς να προστατεύσετε το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα προάγετε ασφαλή και αποδοτικό εργασιακό χώρο. Να θυμάστε, οι ενέργειες σας και οι ενέργειες των συναδέλφων σας  μπορεί να έχουν διαρκή αντίκτυπο—είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει σαφής και διαρκής επικοινωνία στι πλοίο.

Για επικοινωνία με το Κέντρο για τα Δικαιώματα των ναυτικών στείλετε ηλτα στη διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνείστε στο +1 973-589-5828.
–Douglas B. Stevenson, Director

Τα υλικά αυτά δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Εθνικό Ιδρυμα Αλιείας και Άγριας Πανίδας και την Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης.

Τα σήματα της Ναυτικής Ακαδημίας της Μασαχουσέτης NΕθνικού Ιδρύματος Αλιείας και Άγριας Πανίδας

Το παρόν είναι γενικός οδηγός για μερικούς από τους περιβαλλοντικούς νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών που καλύτπουν τις ενέργειες σας και τις ενέργειες των συναδέλφων σας όσο εργάζεστε στο σκάφος. Το Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ναυτικών στο Seamen’s Church Institute (SCI) εκδίδει αυτό και άλλα υλικά σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα για να κατοχυρώσει τα δικαιώματα σας όσο εργάζεστε και να σας βοηθήσει να ενημερώνετε άλλους ναυτικούς. Ενθαρρύνουμε ερωτήσεις, σχόλια και υποδείξεις από τους αναγνώστες.

Μερικές διατάξεις των νόμων αυτών που μπορεί να έχουν αλλάξει από τη δημοσιέυση του παρόντος. Η παρακάτω περίληψη των τμημάτων των νόμων και κανονισμών των ΗΠΑ δεν αντικαθιστούν ούτε το πλήρες κείμενο ούτε τις συμβουλές αρμόδιου δικηγόρου.

Σχεδιασμός ιστότοπου και προγραμματισμός από Bliss Design. Εικονογραφήσεις της Lisa Lavoie.