Σχετικά με τη κύρια νομοθεσία που διέπει τη ρύπανση

Άνδρας που ανεβαίνει τα σκαλοπάτια δικαστηρίου

Τα τελευταία λίγα χρόνια, οι ναυτικοί που εισέρχονται στα ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αντιμτωπίσει συχνές και σθεναρές διερευνήσεις και ποινικές διώξεις για περιβαλλοντικά εγκλήματα και συναφείς παραβιάσεις. Αυτές οι διώξεις συνήθως συνίστανται σε κατηγορίες εσκεμμένης απόρριψης πετρεαλαίου από ένα (ή πολλά άτομα) σε πλοίο. Συχνότερα, οι αξιωματούχοι απαγγέλλουν κατηγορίες εναντίον προσώπων που προσπάθησαν να καλύψουν την ενέργεα μέσω ψευδών καταχωρήσεων στα σχετικά ημερολόγια.

Διάφοροι λόγοι μπορεί να οδηγήσουν στη πεποίθηση ότι η παράβαση του νόμου μπορεί να μην είναι κακή ιδέα: εξοικονόμηση χρόνου, χρημάτων για την εταιρεία τη διατήρηση δουλειάς (λόγω εντολής από ανώτερο). Αλλα γενικά η παράβαση έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, που οδηγεί σε μεγάλα πρόστιμα για τη εταιρεία και τους ναυτικούς, χρονοβόρες δίκες και πιθανή κάθειρξη.

Μολονότι οι περισσότεροι ναυτικοί συμπεριφέρονται έντιμα σ όλη τη καριέρα τους, είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους ναυτικούςνα κατανοούν τη  σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη Νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών που διέπει τη παράβαση νόμων περί ρύπανσης και τις επιπτώσεις της παράβασης αυτών των νόμων. Οι ναυτικοί μπορεί επίσης να βρεθούν μάρτυρες σε περιπτώσεις ρύπανσης, και πιθανώς να πρέπει να παραμείνουν στις ΗΠΑ μέχρι να καταθέσουν.

no plastic in the water!Αρκετοί σημαντικοί νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ρυθμίζουν την θαλάσσια ρύπανση. Οι ΗΠΑ έχουν επικυρώσει ένα αριθμό διεθνών συνθηκών που μπορεί να γνωρίζετε ήδη, όπως π.χ την MARPOL1. Άλλοι νόμοι υπάρχουν που μπορεί να μην τους γνωρίζετε αλλά που πρέπει να τους τηρείτε όσο βρίσκεστε σε ύδατα των ΗΠΑ.

παραδείγματα αποβλήτων σε κουτιάΟι ναυτικοί αντιμετωπίζουν πολλά διαφορετικά είδη αποβλήτων στην πορεία της εργασίας τους, όλα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κρατικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, το κείμενο του SCI με τίτλο The Importance of Protecting the Marine Environment εξηγεί σχετικά με τα είδη ρύπανσης και πως η ρύπανση από την ναυτιλία επηρεάζει το περιβάλλον.

1 Η MARPOL είναι η Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. Ορίζει τα πρότυπα αποθήκευσης, χειρισμού, αποστολής και μεταφοράς φορτίου που προκαλεί μόλυνση, καθώς και πρότυπα απόριψης αποβλήτων πλοίων. Παραρτήματα στη Σύμβαση MARPOL ορίζουν τους κανονισμούς για τις διάφορες πηγές ρύπανσης πλοίων. Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτικά για όλα τα προσυπογράφοντα μέρη στη MARPOL. Τα παραστήματα ΙΙ και ΙV και V θεωρούνται προαιρετικά. Τα πέντε παραρτήματα είναι: Παράρτημα Ι- Κανονισμοί Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο. Παράρτημα ΙΙ – Κανονισμοί Πρόληψης Ρύπανσης από Επιβλαβή Υγρά. Παράρτημα ΙΙΙ –Κανονισμοί Πρόληψης Ρύπανσης από Επιβλαβείς Ουσίες σε Συσκευασμένες Μορφές. Παράρτημα IV-Κανονισμοί πρόληψης ρύπανσης από Λύματα και Παράρτημα V- Κανονισμοί Πρόληψης Ρύπανσης από Απορρίματα.