–Πώς επηρεάζει η ρύπανση της ναυτιλίας το θαλάσσιο περιβάλλον;

Τα ρεύματα των ωκεανών μεταφέρουν τους ρύπους μακριά από το τόπο της αρχικής ρύπανσης.

Η ρύπανση από τη ναυτιλία έχει καταστροφικά αποτελέσματα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σ αυτά περιλαμβάνονται:

  • Μηχανικές επιπτώσεις στην θαλάσσια ζωή που βλάπτει τις λειτουργίες των οργανισμών
  • Ευτροφικές επιπτώσεις που προκαλεί την άνθηση ορισμένων βακτηρίων σε βάρος αλλών εμβιων όντων του ωκεανού
  • Σηπτικές επιπτώσεις που προκαλούν έλειμμα οξυγόνου και θανατώνουν οργανισμούς του ωκεανού
  • Τοξικές επιπτώσεις βλάπτουν την αναπαραγωγή, την σίτιση και την αναπνοή
  • Μεταλλαξιογονικέςεπιπτώσεις  που προκαλούν καρκίνο και τραυματίζουν θαλάσσιους οργανισμούς
  • Επιπτώσεις από διαρροές πετρελαίου μπορούν  εύκολα να καταστρέψουν το θαλάσσιο περιβάλλον. (Δέκα λεπτά μετά από διαρροή ενός τόνου πετρελαίου μπορει να επακταθεί σε ακτίνα 50μέτρων, σχηματίζοντας πετρελαιοκηλίδα 10 χιλιοστών.)

Καθαρη Ναυτιλία

Συμπέρασμα

Οι ανθρωποι εξαρτώνται από το θαλάσσιο περιβάλλον για πολλά πράγματα, και εμείς ασκούμε μεγάλη επιρροή πάνω του. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σ αυτό, πρέπει να φροντίσουμε να ελέγχουμε καλύτερα την χρήση του.

Οι ναυτικοί παίζουνε κρίσιμο ρόλο, διότι κερδίζουν τα προς τα ζήν από τη θάλασσα και μπορούν να δώσουν το παράδειγμα και ο ένας στον άλλον και για τον υπόλοιπο κόσμο.