–Ποια είναι τα είδη θαλάσσιας ρύπανσης;

όχι πλαστικά στο νερό
Η θαλάσσια ρυπανση μπορεί να έχει πολλές μορφές, οπως π.χ:

Απορρίματα

  • Τα πλαστικά που ρίπτονται στη θάλασσα μένουν εκεί για πολλά χρόνια και βλάπτουν τη θαλάσσια ζωή. Ένας τρομερά μεγάλος αριθμός θαλάσσιων ζώων πεθαίνουν κάθε χρόνο είτε από την κατάποση ή από την εμπλοκή τους πλαστικά απορρίματα.
  • Τα απορρίματα επίσης απειλούν και πλοία και αυξάνουν τα έξοδα όταν παγιδεύονται στους έλικες και στις εισροές θαλάσσιου ύδατος.

Αποχέτευση

  • Η αποχεύτεση περιέχει χημικά που μεταβάλλουν το θαλάσσιο περιβάλλον, προκαλώντας το θάνατο μερικής θαλάσσιας ζωής και την ανάπτυξη άλλης.
  • Η αποχέτευση μπορεί επίσης να στερήσει το οξυγόνο από το θαλάσσιο περιβάλλον θανατώνοντας πλήρως ολόκληρους πληθυσμούς στις εν λόγω περιοχές.

Τι πρέπει να κάνουμε και τι όχιΠροϊόντα με Δυνητικά Επιζήμια Αποτελέσματα

  • Όταν αποδεσμεύονται χημικά που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία στους ωκεανούς (γνωστή ως χημική απορροή) μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη θαλάσσια ζωή καθώς και στους εργαζομένους.
  • Το πετρέλαιο δηλητηριάζει τη θαλάσσια ζωή και οι κηλίδες δεν επιτρέπουν στο ηλιακό φως να διεισδύσει το νερό του ωκεανού, σκοτώνοντας τα φυτά και καταστρέφοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα.
  • Ο θόρυβος από τον ηχοεντοπιστή του πλοίου έχει καταστροφικά αποτελέσματα στις επικοινωνίες των θαλάσιων ζώων, όπως π.χ. οι φάλαινες και τα δελφίνια.