–Ομοσπονδιακός Νόμος Ελέγχου Ρύπανσης Υδάτων γνωστός ως ο Νόμος Καθαρού Ύδατος

Clean Marine LifeΟ Νόμος Καθαρού Ύδατος,το κύριο εργαλείο ελέγχου της ρύπανσης των υδάτων στις ΗΠΑ, απαγορεύει απορρίψεις εντός αν επιτρέπονται.3

Ο Νόμος Καθαρού Ύδατος έχει δύο κύριους σκοπούς:

  1. Να εξαλείψει τις απορρίψεις στα πλωτά ύδατα των ΗΠΑ.
  2. Να διασφαλίσει ποιότητα υδάτων για τη προστασία ψαριών και άγριας πανίδας.

Συγκεκριμένα, απαγορεύει τις απορρίψεις πετρελαίου και επιβλαβών ουσιών σε ποσότητες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά…

  1. μέσα ή πάνω στα πλωτά ύδατα των ΗΠΑ, ή μέσα ή πάνω σε γειτονικές ακτές ή σε ύδατα ζώνης ή σε συνορεύουσα ζώνη, ή
  2. που μπορεί να επηρεάζει τους φυσικούς πόρους στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ) των ΗΠΑ 200 ναυτικών μιλίων.

Ο Νόμος αυτός επίσης απαιτεί την αναφορά διαρροής επιβλαβούς ποσότητας πετρελαίου που προκαλεί ανταύγεια ή γαλάκτωμα στο νερό, καθώς και την απoδέσμευση ποσότητας επιβλαβούς ουσίας που πρέπει να αναφερθεί στο Εθνικό Κέντρο Ανταπόκρισης (ΝRC).

3 3 33 U.S.C. 1251 et seq.;33 C.F.R. Μέρη 151, 154, 156 και 159; 40 C.F.R. Μέρη 100–149 και 300.