–Νόμος Επέμβασης στη Ανοικτή Θάλασσα

Ο Νόμος Επέμβασης στη Ανοικτή Θάλασσα (IHSA) αποσκοπεί στη πρόληψη ή στη ανταπόκριση σε περιπτώσεις πετρελαϊκής ρύπανσης από σκάφη.7

Ακταιωρός ΑκτοφυλακήςΟ Νόμος εξουσιοδοτεί τη Ακτοφυλακή ΗΠΑ να λάβει μέτρα για τη πρόληψη, μετριασμό ή εξάλειψη του κινδύνου ρύπανσης από πετρέλαιο σκαφών στις παρακάτω περιστάσεις:

  • Υπάρχει σοβαρή ζημιά ή επικείμενη απειλή σοβαρής ζημιάς στο πλοίο ή στο φορτίο του
  • Η ζημιά ή η απειλή προκύπτει από σύγκρουση,προσάραξη και λοιπά
  • Η εν λόγω ζημιά ή απειλή δημιουργεί σοβαρή και άμεση ζημία στη ακτή των ΗΠΑ ή σχετικών συμφερόντων της.

Οι ΗΠΑ μπορούν να θεωρήσουν ποινικά υπεύθυνο οποιοδήποτε παραβαίνει διαταξη του Νόμου ή αρνείται να συνεργαστεί με την ακτοφυλακή ΗΠΑ.

7 33 U.S.C. 1471 et seq.

SCI-Taxonomy: