–Νόμος για τη Προστασία Λιμένων και Πλωτών Οδών 1972

Καπετάνιος σε αναπηρικό καροτσάκιΣχεδιάστηκε για την διασφάλιση της ασφάλειας των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα λιμάνια των ΗΠΑ (PWSA) Απαιτεί από τα πλοία να διαθέτουν επικοινωνιακό εξοπλισμό και εξουσιοδοτεί την ακτοφυλακή ΗΠΑ να κατευθύνει τη κίνηση πλοίων αν χρειαστεί.5

Σύμφωνα με το νόμο αυτό η ακτοφυλακή ΗΠΑ μπορεί να αρνηθεί τη είσοδο σκάφους σε λιμάνι των ΗΠΑ αν το σκάφος έχει ιστορικό περιστατικών ρύπανσης ή απορρίψεων πετρελαίου ή επιβλαβών ουσιών σε ύδατα των ΗΠΑ.

5 5 33 U.S.C. 1228 et seq.