–Λειτουργίες μηχανημάτων με δυνατότητα να ρυπαίνουν

Μερικά μηχανήματα μπορούν να προκαλέσυν ρύπανση όταν υποστούν δυσλειτουργία. Αν έχετε αναλάβει τη φύλαξη του μηχανοστασίου, πρέπει να γνωρίζετε όλα τα μηχανήματα και τις δυνατότητες ρύπανσης από πετρέλαιο που μπορεί να προκύψουν από προβλήματα εσωτερικού μηχανισμού.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

  • Όλοι οι αεροσυμπιεστές μεταφέρουν ίχνη πετρελαίου στον δέκτη συμπιεσμένου αέρα. Αυτό το πετρέλαιο αφαιρείται με φίλτρο συγκερασμού. Αεροσυμπιεστής με λάθος ή φθαρμένα παρεμβύσματα μπορεί να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα πετρελαίου. Το πετρέλαιο μπορεί να κατακλύσει το φίλτρο και να αποστραγγίζει με τη συμπυκνωμένη η υγρασία στο τμήμα ψύξης αέρα του αερισυμπιεστή.
  • Αεροψυκτήρες και εναλλάκτες θερμότητας μπορεί να ρυπάνουν αν το πετρέλαιο διαποτίσει το σωλήνα διαρροής στη πλευρά του νερού.
  • Πετρέλαιο μπορεί να μεταφερθεί σε πλυντρίδα αδρανούς αερίου και να απορριφθει με τη απόρριψη της πλυντρίδας.

καθαριότητα μηχανοστασίου

SCI-Taxonomy: