–Επιχειρήσεις καθαρισμού δεξαμενών και ερματισμού

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ:

  • Μην βάζετε το νερό ερματισμού σε καμία δεξαμενή που δεν έχει καθαριστεί.
  • Μην παρακάμπτε τον εξολπισμό παρακολούθησης

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

  • Χρήση εγκαταστάσεων λιμένα για νερό ερμαστισμού όταν υπάρχουν.
  • Χρήση διαχωρηστήρα για λαδόνερο σεντινών όταν βρίσκεστε πάνω από 12 ν. μίλια από την ακτή.
  • Επιβράδυνση του ρυθμού άντλησης απόρριψης όταν πλησιάσει ή διεπαφή λαδόνερου.