–Επιπτώσεις ψευδών ή παραπλανητικών δηλώσεων

Οι Ναυτικοί πρέπει να τηρούν πάντα ακριβές Βιβλίο Πετρελαίου και να είναι ειλικρινείς με κυβερνητικούς αξιωματούχους που διερευνούν δυνητικά εγκλήματα ρύπανσης. Αν δεν το κάνουν αυτό θα έλθουν αντιμέτωποι με τη πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης σύμφωνα με διάφορους νόμους των ΗΠΑ περί παρακώλυσης δικαιοσύνης.

  • Ψευδείς δηλώσεις: Αν ο πλιοκτήτης, ο χειριστής, και/ή μέλος του πληρώματος  προβεί σε ψευδή δήλωση (προφορικά, ή γραπτώς σε ημερολόγιο, για παράδειγμα) στις αρχές—είτε άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλου μέλους του πληρώματος στο πλοίο—στον πλοιοκτήτη και /ή στον χειριστή μπορεί να επιβληθεί πρόσθετο πρόστιμο $5,000 για κάθε ψευδή δήλωση. Το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει ξεχωριστή παραβίαση και πρόστιμο για κάθε μέρα που συνεχίζονταν οι παραβιάσεις.4
  • Συνομωσία: Αν ένα ή περισσότερα μέλη του πληθυσμού (ή υπάλληλοι της εταιρείας) συνεργαστούν για τη διάπραξη αδικήματος εναντίον των ΗΠΑ  (ή υπηρεσίας των ΗΠΑ) και την εκτελέσουν αντιμετωπίζουν πρόστιμο ή κάθειρξη μέχρι και πέντε χρόνια.5
  • Παρακώλυση Δικαιοσύνης: Αν εσείς ήκάποιος άλλος εμπλεκόμενος στην έρευνα (άλλος μέλος του πληρώματος, πλοιοκτήτης, πράκτορας) αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει απειλές ή εξαναγκασμό για να επηρεάσει ή να παρακωλύσει την ερευνούσα υπηρεσία των ΗΠΑ(όπως επιθεώρηση/διερεύνηση ακτοφυλακής ΗΠΑ),μπορείτε να αντιμετωπίσετε πρόστιμο μέχρι και $20.000, κάθειρξη μέχρι πέντε χρόνια ή και τα δύο.6
  • Επηρεασμός Μαρτύρων: Οι αρχές των ΗΠΑ διερευνούν και διώκουν ποινικά άτομα και εταιρίες που επηρεάζουν μάρτυρες σχετικά με έρευνες εν εξελίξει σχετικά με ρύπανση ή παράνομη απόρριψη. Αν  κάποιος χρησιμοποιήσει ή προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει φυσική βία, εκφοβισμό, ή απειλές για να σταματήσει τη κατάθεση κάποιου ή την απόκρυψη ή καταστροφή  Εγγράφου ή παρεμβολή στις επικοινωνίες με αξιωματούχο των Αρχών επιβολής του Νόμου των ΗΠΑ ή δικαστή, το πρόσωπο αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμο ή κάθειρξη από 3 ως 20 χρόνια ή και τα δύο. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει ποινή που σχετίζεται με το παράπτωμα που προσπάθησε να καλύψει.7

Παραποίηση Βιλίων/Παρακώλυση του Έργου της Δικαιοσύνης

  • Αν το δικαστήριο αποφανθεί ότι έχουν καταστραφεί, παραποιηθεί ή τροποποιηθεί έγγραφα που σχετίζονται με έρευνα ομοσπονδιακού εγκλήματος, μπορεί να επιβάλει ποινή κάθειρξης μέχρι και 20 ετών για το υπεύθυνο.8

4 18 U.S.C. § 1001.

5 18 U.S.C. § 371.

6 8 U.S.C. § 1505.

7 18 U.S.C. § 1512.

8 18 U.S.C. § 1519.