–Διάθεση υπολειμμάτων και επιβλαβών υλικών από δεξαμενόπλοια χημικών

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

  • Χρήση εγκαταστάσεων υποδοχής λιμένων.
  • Γνώση ορίων MARPOL για το χειρισμό χημικών υπολειμμάτων.
  • Γνώση στοιχείων κινδύνου σχετικά με τα χημικά κατάλοιπα που χειρίζεστε.