–Διάθεση Απορριμάτων

Χρήση εγκαταστάσεων λιμένων

 

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

  • Μην αφήνετε να πέσουν στη θάλασσα πλαστικά η υλικά συσκευασίας.
  • Μην πετάτε τίποτα έξω από το πλοίο. Όλες οι απορρίψεις πρέπει να εγκρίνονται και να καταχωρούνται καταλλήλως.
  • Μην πετάτε απορρίματα που δεν είναι πλαστικά ή τρόφιμα μεγαλύτερα των 25 εκ.εντός 12 ναυτικών μιλίων από την ακτή ή εντός Ειδικής Περιοχής.
  • Μην πετάτε απόβλητα τροφής μικρότερα των 25 χιλ. Εντός 3 ναυτικών μιλίων από την ακτή εκτός των Ειδικών Περιοχών, ή εντός 12μιλίων από την ακτή εντός Ειδικών Περιοχών.
  • Μην πετάτε τροφές μεγαλύτερες των 25 χιλ. εντός 12 ναυτικών μιλίων από την ακτή πουθενά.

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ:

  • Χρήση εγκαταστάσεων λιμένα για απορρίματα και ανακυκλώσιμα.
  • Ανακύκλωση.
  • Τήρηση διαδικασιών πλοίου για το διαχωρισμό πλαστικών, ανακυκλώσιμων και άλλων ειδών απορριμάτων.
  • Διάθεση μη απαραίτητων υλικών συσκευασίας πριν την είσοδο αντικειμένων στο πλοίο.
SCI-Taxonomy: