Γιατί έχουμε δημιουργήσει αυτούς τους οδηγούς

Περιβαλοντικοί Νομοθεσία ΗΠΑ

ανησυχία για εντολή διαρροήςΤα τελευταία λίγα χρόνια, οι ναυτικοί που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έλθει αντιμέτωποι με σθεναρές και συχνές διερευνήσεις και ποινικές διώξεις για περιβαλλοντικά εγκλήματα και συναφή Παραπτώματα.Οι ποινικές διώξεις συνήθως συνίσταται στην κατηγορία εσκεμμένης απορρίψεις πετρελαίου από κάποιον (ή πολλά άτομα) επί του πλοίου. Συχνότερα οι αξιωματούχοι ασκουν δίωξη ενατίον ατόμων που προσπάθησαν να καλυψουν την ενεργεια με ψευδείς καταχωρήσεις στα βιβλία.

Για διάφορους λόγους κάποιος μπορεί να πιστέψει οτι η παράβαση του νόμου δεν είναι άσχημη ιδέα: εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για την εταιρεία ή διασφάλιση εργασίας (λόγω εντολής ανωτέρου). Αλλά γενικά η παράβαση έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, οδηγώντας σε μεγάλα πρόστιμα για τους ναυτικούς και την εταιρεία, χρονοβόρες δίκες και ακόμα και κάθειρξη.

Αρκετοί σημαντικοί νόμοι ρυθμίζουν τη θαλάσσια ρύπανση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ΗΠΑ έχουν επικυρώσει πολλές διεθνείς συνθήκες τις οποίες μπορεί να γνωρίζετε ήδη, όπως π.χ. η (MARPOL)1. Όχι πλαστικά στο νερό! Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι νόμοι που μπορεί να μη γνωρίζετε αλλά που πρέπει να τηρείτε ώστε βρίσκεστε στα ύδατα των ΗΠΑ.

παραδείγματα αποβλήτων σε κουτιάΟι ναυτικοί αντιμετωπίζουν πολλά είδη αποβλήτων στη πορεία της εργασίας τους, τα οποία πρέπει να απορρίψουν σύμφωνα με εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, The Importance of Protecting the Marine Environment του SCI εξηγεί περαιτέρω τα είδη της ρύπανσης και το πως η ρύπανση από την ναυτιλία επηρεάζει το περιβαλλον.

1Η MARPOL είναι η Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. Ορίζει τα πρότυπα αποθήκευσης, χειρισμού, αποστολης και μεταφοράς φορτίου που προκαλεί μόλυνση, καθώς και πρότυπα απόριψης αποβλήτων πλοίων. Παραρτήματα στη Σύμβαση MARPOL ορίζουν τους κανονισμούς για τις διάφορες πηγές ρύπανσης πλοίων. Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτικά για όλα τα προσυπογράφοντα μέρη στη MARPOL. Τα παραστήματα ΙΙ και ΙV και V θεωρούνται προαιρετικά. Τα πέντε παραρτήματα είναι: Παράρτημα Ι- Κανονισμοί Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο. Παράρτημα ΙΙ – Κανονισμοί Πρόληψης Ρύπανσης από Επιβλαβή Υγρά. Παράρτημα ΙΙΙ –Κανονισμοί Πρόληψης Ρύπανσης από Επιβλαβείς Ουσίες σε Συσκευασμένες Μορφές. Παράρτημα IV-Κανονισμοί πρόληψης ρύπανσης από Λύματα και Παράρτημα V- Κανονισμοί Πρόληψης Ρύπανσης από Απορρίματα.