Αναφορά περιστατικού

Για την αναφορά περιστατικού ρύπανσης στο σκάφος σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό Κέντρο Ανταπόκρισης.

αναφορά διαρροής

Το Εθνικο Κέντρο Ανταπόκρισης (NRC) είναι το μόνο σημείο ομοσπονδιακής επαφής για την αναφορά διαρροών πετρελαίου και χημικών.

Για την αναφορά διαρροής, επικοινωνείστε με το NRC στο τηλέφωνο +1 800-424-8802 χωρίς χρέωση ή συμπληρώστε ηλεκτρονική αναφορά διαρροής στη διεύθυνση http://www.nrc.uscg.mil. Η ιστοσελίδα του NRC περιέχει πρόσθετα στοιχεία για τις απαιτήσεις και διαδικασίας αναφοράς.

Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε τηλέφωνα 800, τηλεφωνήστε στο νούμερο +1 202-267-2675. Το NRC λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο.

Ελπίζουμε ότι αυτός ο γενικός οδηγός θα βοηθήσει εσάς και τους συναδέλφους σας να προστατεύσετε το περιβάλλον και να προάγετε ασφαλή και αποδοτικό εργασιακό χώρο. Να θυμάστε, οι ενέργειες σας και οι ενέργειες των συναδέλφων σας μπορεί να έχουν διαρκή αντίκτυπο- είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει σαφής και σταθερή επικοινωνία στο πλοίο.

Για επικοινωνία με το Κέντρο Δικαιωμάτων Ναυτικών παρακαλώ στείλτε ηλτα στη διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνήστε στο +1 973-589-5828.