Έρευνες Ακτοφυλακής ΗΠΑ

Νηοψίες Ακτοφυλακής

Οι περισσότεροι ναυτικοί έχουν εμπειρία επιθεωρήσεων ρουτίνας από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, ενόσω βρίσκονται σε λιμάνι των ΗΠΑ. Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ είναι αρμόδια για την επιβολή της νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και σύμφωνα με την νομοθεσία των ΗΠΑ μπορούν να εκτελέσουν νηοψίες, επιθεωρήσεις,διερευνήσεις δυνητικών παραβιάσεων και Κατασχέσεις αποδεικτικών στοιχείων.1 Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ μπορεί να εκτελέσει νηοψία σε εμπορικό πλοίο για ένα ή περισσότερους λόγους- από επιθεώρηση σκαφών ύποπτων για παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ, μέχρι επιθεωρήσεων ρουτίνας για έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης του σκάφους.

Έρευνες

Συνέντευξη με Αξιωματούχο Ακτοφυλακής ΗΠΑ

Μερικές φορές, η Ακτοφυλακή ΗΠΑ μπορεί να διεξάγει έρευνα επειδή υποπτεύεται περιστατικό ρύπανσης επί του πλοίου ή μη συμμόρφωση του με διεθνείς ή Αμερικανικούς περιβαλοντικούς κανονισμούς. Για την αναφορά παράβασης επί του πλοίου, πρέπει να έλθετε σε επαφή με το Εθνικό Κέντρο Ανταπόκρισης ή να ειδοποιήσετε την Ακτοφυλακή.2

1 14 U.S.C. § 89(a).

2 Υποδιοικητής Θαλάσσιας Ασφάλειας, Διασφάλισης και Προστασίας Περιβάλλοντος (GM)
Κεντρικός Αριθμός: +1 202-267-2200,
Αριθμός Φάξ: +1 202-267-4839.

SCI-Taxonomy: