Οδηγός Ναυτικών για τη Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Καλωσορίσατε, ναυτικοί! Ο ιστότοπος αυτός σας προσφέρει ένα γενικό οδηγό για μερικούς από τους περιβαλλοντικούς νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών οι οποίοι καλύπτουν τις ενέργειες σας και αυτές των συναδέλφων σας μέλη του πληρώματος, που εργάζονται στο πλοίο. Το Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ναυτικών στο Seamen’s Church Institute (SCI) δημοσιεύει το παρόν και άλλο υλικό σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα γιια να σας εξοπλίσει με πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας όσο απασχολείστε και να σας βοηθήσει να ενημερώσετε άλλους ναυτικούς.

Επιπρόσθετα Στοιχεία

SCI-Taxonomy: